Aandelenemissie bij Kon. Van Besouw

AMSTERDAM, 6 sept. Tapijtfabrikant Koninklijke Van Besouw komt deze maand met een aandelenemissie die bijna zeven miljoen gulden moet opbrengen. De opbrengst van de emissie zal grotendeels (voor 5 mln) worden gebruikt om een lening van de Amro Bank af te lossen. Van Besouw heeft met dat krediet in juni een deel van de activa van de failliete Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken (KVT) overgenomen.

Het gaat om een een op vier claimemissie van 106.346 aandelen tegen een uitgifteprijs van 65 gulden, die openstaat tot 21 september. De emissie wordt begeleid door de Nationale Investeringsbank en de Amro Bank, hetzelfde duo dat Van Besouw twee jaar geleden tegen een introductiekoers van 40 gulden naar de parallelmarkt bracht.

De koers van het aandeel Van Besouw heeft zich sindsdien voorspoedig ontwikkeld, vooral in de periode mei/juni van dit jaar. De omzet is beperkt omdat het fonds relatief veel grootaandeelhouders kent. Volgens enig bestuurslid drs F. H. M. de Ruijter van Van Besouw heeft 70 procent van de aandeelhouders al laten doorschemeren van hun claimrecht gebruik te zullen maken. Grotaandeelhouders zijn de Nationale Investeringsbank (11 procent), Stichting Stimulans, het venture fund van de Capucijnerorde (6 procent) en De Ruijter zelf (5 procent). Daarnaast hebben veel particuliere beleggersgroepjes volgens De Ruijter een belang van 5 procent. Het bankensyndicaat heeft daarom maar een kwart van de emissie gegarandeert. De emissiekosten zijn voor Van Besouw drie procent van de effectieve opbrengst. Van Besouw verwacht dat de winst per aandeel over het met 25 procent verhoogde kapitaal minstens op peil zal blijven. In de eerste zes maanden van dit jaar steeg de winst van Van Besouw met 23 procent tot ruim 0,8 miljoen gulden. Deze stijging kwam tot stand bij een slechts 1 procent hogere omzet. Volgens de Ruijter is dat het resultaat van het streven van Van Besouw over te schakelen van produkten met een lage toegevoegde waarde naar produkten met een grotere marge tussen grondstofkosten en verkoopprijs.

Via de overname van delen van KVT stelt Van Besouw zijn verkoopkanaal in de Verenigde Staten veilig. Tevens verwerft Van Besouw een entree op de karpettenmarkt. Tot dusverre maakte Van Besouw aleen vaste vloerbedekking en kunststoffen. Tevens biedt de fabriek van KVT in Moordrecht Van Besouw de mogelijkheid eigen investeringsplannen te beperken. Van Besouw heeft een voorziening van 3,5 miljoen gevormd voor 'struktuurverbeteringen'.

De Ruijter toonde zich in een toelichting op de emissie vol vertrouwen dat de meeropbrengst van de bij KVT overgenomen voorraden boven de aankoopprijs evenveel contanten zou opleveren als die 3,5 miljoen.