Ziekenfondsen tegen medicijnplan Simons

DEN HAAG, 5 sept. Na de huisartsen, de patientenverenigingen, de Ziekenfondsraad en de geneesmiddelenindustrie keert nu ook de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ) zich tegen het vergoedingssysteem voor geneesmiddelen dat staatssecretaris Simons (volksgezondheid) op 1 januari wil invoeren. Zonder essentiele wijzigingen is het plan voor de VNZ onaanvaardbaar. De apothekers hebben hun bezwaren inmiddels laten varen.

Per groep geneesmiddelen krijgen de ziekenfondsverzekerden en mogelijk ook de particulier verzekerden met een standaardpolis vanaf 1 januari hoogstens nog de gemiddelde prijs van een groep geneesmiddelen vergoed. Als een medicijn boven dat gemiddelde uitkomt, moet de verzekerde zelf bijbetalen. Deze vergoedingswijze maakt de verzekerde meer bewust van de kosten van geneesmiddelen en zal de aflevering van goedkope geneesmiddelen stimuleren ten koste van de duurdere merkgeneesmiddelen, zo is de verwachting op het ministerie van WVC. Staatssecretaris Simons gaat ervan uit dat met het vergoedingsplan tot en met 1994 700 tot 1100 miljoen kan worden bespaard.

In de huidige vorm tast het plan de rechten van de verzekerde op een goede geneesmiddelenvoorziening op tal van manieren aan, aldus de VNZ. De vereniging noemt de verwachting dat de kosten van geneesmiddelen met ongeveer de helft kunnen worden teruggebracht weinig realistisch. Doordat de geneesmiddelen straks in groepen (naar therapeutische werking) worden onderverdeeld en door het beperken van de vergoeding bestaat de kans, aldus de VNZ, dat verzekerden niet de juiste geneesmiddelen krijgen of dat ze moeten bijbetalen. De verzekeraars vrezen dat vooral bejaarden van die 'erg onbillijke' situatie de dupe kunnen worden.

De zorgverzekeraars, de huisartsen, de geneesmiddelenindustrie en de apothekers waren alle ondertekenaars van het omnipartijen-akkoord, een bezuinigingsplan waarvan de resultaten niet voldeden aan de eisen van het ministerie van WVC en daardoor plaats moet maken voor het door Simons ontworpen vergoedingssysteem. De Tweede Kamer stemde in juni voorzichtig in met de invoering van het nieuwe systeem. In het najaar komt het plan opnieuw in de Kamer aan de orde.