Weekstaat der Nederlandsche Bank; Crisis op geldmarktblijft

AMSTERDAM, 5 sept. De rente-ontwikkelingen op de Nederlandse geldmarkt stonden ook de afgelopen verslagweek onder invloed van de Golfcrisis. De aanhoudende onzekerheid omtrent de ontwikkeling van de Golfcrisis resulteerde in een geringe geldmarkthandel. Aan het begin van de periode stonden de geldmarkttarieven, met het zicht op een mogelijke diplomatieke oplossing en enige olieproduktieverhoging door de OPEC, nog onder lichte neerwaartse druk. Hieraan kwam een einde toen duidelijk werd dat het overleg tussen Irak en de Verenigde Naties, afgelopen vrijdag, was mislukt. Dit resulteerde in hogere olieprijzen en, als gevolg daarvan, een opwaartse druk onder de rentes.

Per saldo noteerden de geldmarkttarieven gisteren een fractie boven het niveau van een week geleden. Voor driemaands interbancair moest gisteren 8 9/16 procent worden betaald in plaats van 81/2 procent een week geleden. Jaarsgeld bereikte gisteren weer een niveau van 9 procent.

Begin deze week zorgde een hoger dan verwacht geldmarkttekort voor oplopende daggeldrentes. Het tekort bedroeg maandag fl.4,5 miljard terwijl op zo'n fl.2,5 miljard was gerekend. De eerder dan verwachte belastingafdrachten waren de oorzaak van het hogere tekort. De belastingafdrachten worden in de weekstaat geillustreerd door een toeneming van het schatkistsaldo met zo'n fl.5,5 miljard. De tekorten zullen gemiddeld de rest van de week ruim fl.5 miljard bedragen. De lopende speciale belening van fl.1,43 miljard, het contingent van fl.4 miljard alsmede de besparing op het contingentsverbruik van 2 procentpunten zijn voldoende om de tekorten af te dekken. Afgelopen maandag bedroeg het verbruik 41 procent terwijl 43 procent van de periode was verstreken.

Uit de weekstaat blijkt verder dat het basispercentage van de kasreserveverplichting afgelopen maandag op nihil is vastgesteld. De toeneming van het geldmarkttekort, met name door belastingafdrachten, bood hiervoor de ruimte. De gezamenlijke banken zijn voor de periode van 3 tot 12 september vrijgesteld van het aanhouden van middelen bij De Nederlandsche Bank.

Na 12 september zullen de geldmarkttekorten afnemen. Dit is met name het gevolg van diverse overheidsuitkeringen en rente- en aflossingsbetalingen op staatsleningen. De gezamenlijke banken zullen dan waarschijnlijk met een nieuwe kasreserveverplichting worden geconfronteerd.

Aangezien de huidige speciale belening tot 12 september loopt, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de liquiditeitsafname, als gevolg van de nieuwe kasreserve, gedeeltelijk door een nieuwe speciale belening zal worden gecompenseerd. Of de nieuwe belening, evenals de lopende belening, een tarief van 8 procent zal krijgen is met name afhankelijk van de ontwikkelingen in de Golf.

Bron: NMB Bank