Vier Oostduitsers straks in kabinet Kohl

BONN, 5 sept. Na de Duitse eenwording op 3 oktober willen bondskanselier Kohl en zijn coalitie tenminste vier DDR-politici als minister of staatsecretaris zonder portefeuille aan het Westduitse kabinet toevoegen. Die zullen dan mede op specifiek Oostduitse belangen letten. Dat heeft Kohls kanselarij-minister Seiters (CDU) gisteren met DDR-premier De Maiziere (CDU) afgesproken.

Behalve De Maiziere zelf, zouden voor een post in Kohls kabinet in aanmerking komen: de FDP'er Rainer Ortleb, tot voor kort voorzitter van de Oostduitse liberalen, en de Ost-CDU'ers mevrouw Sabine Bergmann-Pohl (nu voorzitter Volkskammer en fungerend DDR-staatshoofd) en Gunter Krause. De politieke ster van de 38-jarige gewezen hoogleraar informatica Krause is de afgelopen maanden snel gerezen, hij wordt bij de CDU in Bonn zeer gewaardeerd. Hij is thans staatssecretaris onder De Maiziere, fractieleider in de Volkskammer, eerste man van de CDU in Mecklenburg en was de afgelopen maanden de leidende DDR-onderhandelaar voor de Duitse staats- en eenheidsverdragen. Als Kohls coalitie de Duitse parlementsverkiezingen op 2 december wint zou, zo heet het in Bonn, Krause wat de CDU betreft de leiding kunnen krijgen van een nieuw ministerie voor de wederopbouw van het huidige DDR-gebied. Het ministerie voor Duits-Duitse betrekkingen, nu geleid door CDU-minister mevrouw Wilms, zou dan komen te vervallen. Krause heeft al afgezien van het CDU-lijsttrekkerschap voor de deelstaatverkiezingen (op 14 oktober) in Mecklenburg-Vorpommern.

Volgens onbevestigde berichten in Duitse media zou Kohl voorts van plan zijn de premier van het welvarende Baden-Wurttemberg, Lothar Spath, (weer) aan een plaats in het CDU-bestuur te helpen en hem 'als de Ludwig Erhard van de jaren negentig' minister van economische zaken te maken. Spath, die een jaar geleden door een CDU-congres uit het partijbestuur werd weggestemd na mislukte pogingen om Kohl voor het voorzitterschap te wippen, zou FDP-minister Haussmann moeten vervangen. Haussmann wordt binnen de coalitie in Bonn (en ook binnen zijn eigen partij) al maanden gekritiseerd wegens onvoldoende politiek profiel en omdat hij te weinig energiek zou hebben geopereerd ten behoeve van de Oostduitse economische aanpassing. Als Kohl na 2 december kanselier blijft, zal vooral om Economische Zaken in Bonn zeer hard worden touwgetrokken. Dat staat vast nu ook de Beierse CSU en de FDP dit ministerie al openlijk hebben geclaimd.

De opzet van de viering van de derde oktober als dag van de Duitse eenwording en het einde van de speciale geallieerde verantwoordelijkheden, heeft mede te lijden onder de Golfcrisis. Plannen om voor die dag in Berlijn ook de staats- en regeringsleiders van de Grote Vier uit te nodigen zijn daardoor onzeker geworden. Vast staat, naast grote volksfeesten in de Berlijnse binnenstad, wel een toespraak in het Rijksdaggebouw van bondspresident Richard von Weizsacker (dan president van heel Duitsland). Ook is voor 4 oktober in het Rijksdaggebouw een speciale bijeenkomst gepland van het voorlopig met 144 (van de 400) Oostduitse Volkskammer-leden versterkte Duitse parlement.

    • J. M. Bik