Veevoergebrek veroorzaakt voedseltekorten in Bulgarije

SOFIA, 5 sept. In Bulgarije dreigt tegen het einde van deze maand een acuut gebrek aan veevoeder, waardoor de voedseltekorten waarmee het land nu al kampt, nog erger zullen worden.

Volgens het Bulgaarse agrarische dagblad Zemia zijn tussen januari en augustus van dit jaar meer dan 23.000 runderen, 300.000 schapen, 450.000 varkens en meer dan 10 miljoen kippen doodgegaan door een tekort aan veevoer. Als Bulgarije niet voor het eind van het jaar 2 miljoen ton graan importeert, zullen nog eens duizenden tonnen rundvlees, varkensvlees, kippevlees en 700 miljoen liter melk verloren gaan, zo rekent de krant voor.

Sinds Bulgarije nog geen jaar geleden zijn communistische regime afzette, stapelen de economische problemen zich op. Naast het tekort aan veevoer heerst er schaarste aan suiker, koffie, meel, zeep, olie, vlees, bonen, eieren en chocola. De prijsstijgingen als gevolg van deze tekorten worden aangewakkerd doordat de prijscontrole is losgelaten.

De ontwikkelingen in de Golf brachten nieuwe rampspoed voor Bulgarije, dat in maart besloot zijn buitenlandse schuld van 10,5 miljard dollar (18 miljard gulden) te bevriezen. Sofia, dat 1,2 dollar tegoed heeft van Irak, was met Bagdad overeengekomen dat de schuld in olie zou worden voldaan. Dat is door de Iraakse invasie van Koeweit en het eropvolgende handelsembargo onmogelijk geworden. Volgens de Bulgaarse president Zjeljoe Zjelev is Bulgarije 'het op een na zwaarst getroffen land door de problemen in de Golf na Koeweit'.