Stork

De nettowinst van Stork heeft in de eerste 24 weken van dit jaar fl.35,7 miljoen bedragen. Dat betekent ten opzichte van de fl.27,9 miljoen van dezelfde periode van 1989 een stijging van 28 procent. Het bedrijfsresultaat nam met ruim 50 procent toe. De nettowinst per aandeel steeg in de verslagperiode van fl.1,19 naar fl.1,50, aldus Stork. Het bestuur verwacht dat de stijging van de nettowinst ook over heel 1990 zeer bevredigend zal zijn.