Sovjet-tanks achter de Oeral

BRUSSEL, 6 sept. De Sovjet-Unie heeft tienduizenden tanks en stukken artillerie vanuit Oost-Europa en het westen van Rusland achter de Oeral teruggetrokken. Dit betekent dat deze wapens niet vernietigd zullen worden zoals voorzien in het verdrag over conventionele troepenvermindering in Europa (CFE) waarover de landen van NAVO en Warschaupact in Wenen onderhandelen. Dit is in welingelichte Navo-kringen vernomen.

Volgens deze bronnen zou de Sovjet-Unie 5000 tanks en circa 20.000 stuks artillerie achter de Oeral hebben geplaatst. Het CFE-verdrag dat dit najaar waarschijnlijk op de Parijse topconferentie in het kader van de CVSE (Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa) zal worden ondertekend, bepaalt dat de landen van NAVO en Warschaupact in het het verdragsgebied (van Atlantische Oceaan tot de Oeral) over bepaalde maxima aantallen tanks en artillerie mogen beschikken. De rest zou worden vernietigd, zo is althans steeds gezegd.

De wapens die de Sovjet-Unie achter de Oeral plaatst, vallen buiten de bepalingen van het CFE-verdrag. Sommige NAVO-deskundigen bezien de concentratie van tanks en artillerie, afkomstig uit het westen van Rusland en Oost-Europa, met enige bezorgdheid.

Andere experts wijzen op praktische omstandigheden die een belangrijke rol zouden spelen. Vernietiging van tanks is een kostbaar en tijdrovend proces dat de Sovjet-Unie voor grote problemen stelt. Moskou zou voorts oude wapensystemen, die in gebruik zijn bij hun troepen nabij de Chinese grens, vervangen door betere die ze uit de Oosteuropese landen terugtrekken. Daarnaast kunnen opgekalefaterde oude tanks naar derde landen worden verkocht. De 5000 tanks die achter de Oeral zijn geplaatst, staan volgens de NAVO-bronnen merendeels in de open lucht, hetgeen niet bevorderlijk is voor hun conditie.

Bovendien gaat het bij de voorziene vernietiging van tanks en andere belangrijke wapensystemen na het van kracht worden van het CFE-verdrag om zeer grote aantallen. In Wenen zijn de 23 landen van NAVO en Warschaupact al in principe overeengekomen dat beide bondgenoortschappen elk over 20.000 tanks mogen beschikken. De Warschaupactlanden hebben 52.500 tanks, waarvan het overgrote deel tot de strijdkrachten van de Sovjet Unie behoort. Eenzelfde verhouding bestaat bij artillerie, waarvoor het Warschaupact een plafond van 20.000 en de NAVO een plafond van 16.500 voor elk van de beide allianties wil.