Shell en Gist ontbinden gezamenlijke onderneming

ROTTERDAM, 5 sept. Shell en het biotechbedrijf Gist-brocades in Delft ontbinden hun gezamenlijke dochter Ibis Holding in Rijswijk wegens gebrek aan succes. De bedrijfsonderdelen die Gist en Shell drie jaar terug inbrachten worden 'geherintegreerd'. Ibis (International Bio-Synthetics) werd in 1987 opgericht om nieuwe biotechnologische preparaten (stoffen gemaakt met behulp van micro-organismen) op grote schaal te produceren en te verkopen. Biotechnologen van beide ondernemingen werkten al geruime tijd samen. Gist-brocades bracht zijn industriele enzymenproduktie in Ibis onder en enkele fabrieken, Shell bracht de Britse onderneming Ward Blenkinsop in, producent van fijnchemicalien.

De basis onder Ibis werd gevormd door 'oude' produkten, maar het was de bedoeling dat het produktenpakket snel zou worden aangevuld met nieuwe 'biofines', heel specifieke chemicalien waarbij tijdens de produktie biotechnologie wordt gebruikt. 'Als we over een jaar of vier de helft van onze omzet uit biofines halen, mag je Ibis een succes noemen', zei directeur Andy Oliver eind 1987. De markt voor deze produkten heeft zich echter minder snel ontwikkeld dan verwacht, terwijl de beoogde synergie uitbleef. De jaarlijkse omzet van Ibis heeft zich voortdurend op een niveau van zo'n 250 miljoen gulden bewogen. Gist noch Shell wil inlichtingen geven over gemaakte kosten en verliezen.

De vakbonden en ondernemingsraden zijn geinformeerd over de ontbinding van Ibis. De enzymenproduktie gaat terug naar Gist. De Britse vestiging komt weer bij Shell terug. Ontslagen zullen niet vallen onder de 855 medewerkers van Ibis.