Orde van Advocaten spant proces aan tegen de Staat

DEN HAAG, 5 sept. De Orde van Advocaten spant een proces aan tegen de Staat der Nederlanden om met onmiddellijke ingang een minimale verhoging met 25 procent van de vergoedingen voor gefinancierde rechtshulp af te dwingen. 'De rechter moet nu maar vaststellen dat advocaten voor het verlenen van rechtshulp recht hebben op een redelijke vergoeding en daar is nu geen sprake van', aldus de deken van de Orde, mr. L. Spigt. De Orde heeft gisteren in een gesprek met minister Hirsch Ballin (justitie) opnieuw te horen gekregen dat het departement geen geld heeft om de vergoedingen voor de advocatuur te verhogen.

De minister heeft wel herinnerd aan de toezegging dat er een verhoging van 25 procent mogelijk is zodra er een nieuwe Wet op de rechtsbijstand is. Om te voorkomen dat het nieuwe wetsontwerp nog jaren op zich laat wachten, hebben het ministerie en de Orde wel afgesproken dat de besprekingen over het nieuwe stelsel worden geintensiveerd. De 25 procent wordt namelijk gefinancierd door een wijziging van de eigen bijdrage van de mensen met een inkomen tussen de 40.000 en 60.000 gulden. 'De minister heeft ons toegezegd dat hij onze wensen voor de nieuwe wet zwaarder zal laten wegen', aldus Spigt. De advocaten hebben namelijk grote bezwaren tegen eerder aangekondigde plannen voor contractsadvocatuur. Dat is een systeem waarbij advocaten afspraken maken met de Buro's voor Rechtshulp over een maximum aantal zaken dat ze per jaar mogen doen. Op die wijze hoopt het ministerie de stijgende kosten voor rechtshulp in te perken.

De Orde ziet die plannen als een aantasting van de onafhankelijkheid. De minister zou voor die bezwaren nu begrip hebben, aldus Spigt. De minister zou ook hebben toegezegd een systeem van controle op de door de overheid gefinancierde rechtshulp in te voeren waarmee de advocaten instemmen. De advocaten hebben op hun beurt toegezegd 'betrouwbare cijfers' te presenteren over de financiele positie van vooral de ongeveer 600 advocaten die zich bijna exclusief richten op de zogenoemde sociale rechtshulp.

De sociale advocaten verenigd in de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) zien in de aangekondigde juridische stappen van de Orde geen reden de acties die deze week zijn begonnen op te schorten. 'Vijfentwintig procent is slechts een voorschot, wij eisen honderd procent verhoging', aldus VSAN-voorzitter T. Zuidema, die voorspelt dat de acties de komende weken steeds grimmiger zullen worden.