'Ook Kamerlid heeft recht op zwangerschapsverlof'

DEN HAAG, 5 sept. Het Kamerlid mevr. I. Brouwer (Groen Links) vindt dat zwangerschapsverlof ook voor volksvertegenwoordigers mogelijk moet zijn. Gisteren schreef zij Kamervoorzitter Deetman dat ze voorlopig niet meer komt omdat zij een kind verwacht. Zij zal niet aftreden maar zich tijdelijk laten vervangen door fractiegenoten. Alleen 'in politieke situaties waarin mijn stem beslissend kan zijn voor 's lands toekomst dan wel voor het verdwijnen of het voortbestaan van deze regering', wil ze tussentijds terugkeren naar de Kamer.

Volgens het reglement van de Tweede Kamer mogen leden alleen afwezig zijn wegens 'ziekte, verplichtingen elders of verblijf buitenslands'. Zwangerschap valt daar niet onder, met als gevolg dat een zwanger Kamerlid eigenlijk zou moeten aftreden zodat de volgende op de kieslijst het mandaat van de kiezer kan vervullen. Het is dan niet zeker of deze weer bereid is de zetel op te geven als het vroegere lid na de bevalling wil terugkeren.

Het voorstel dat de commissie Dees heeft gedaan voor zwangerschapsverlof voor Kamerleden noemt mevrouw Brouwer niet meer dan 'een gebaar van goede wil'. Volgens dit voorstel treedt het zwangere Kamerlid af en ontvangt zij gedurende zestien weken een speciale financiele vergoeding. Maar ook dan is terugkeer onzeker omdat de opvolger zelf mag beslissen om af te treden. De gedachte daar achter is dat Kamerleden als persoon zijn gekozen en niet als vertegenwoordiger van een partij. Brouwer noemt deze traditionele uitleg 'eigenaardig'.

Zij meent dat ook een Kamerlid recht heeft op een wettelijk verlof van zestien weken, in de rustige gedachte dat zij haar functie behoudt.