Noord- en Zuid-Korea leggen eisen op tafel

SEOUL, 5 sept. De premiers van Noord- en Zuid-Korea Yon Hyong Muk en Kang Young Hoon hebben vandaag in de Zuidkoreaanse hoofdstad Seoul tijdens hun eerste officiele ontmoeting elkaar bestookt met eisen en voorstellen. Yon kwam gisteren in Zuid-Korea aan voor de eerste ontmoeting van de twee landen op het niveau van premiers sinds de Koreaanse tweedeling in 1945. Noordkoreaanse premier legde vandaag zijn eisen op tafel: vrijlating van alle gevangen dissidenten in Zuid-Korea en het stopzetten van de gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten. Premier Yon stelde ook een gezamenlijke vertegenwoordiging in de Verenigde Naties voor (geen van beide landen is nu in de VN vertegenwoordigd) en de reductie van de legers tot 100.000 man elk. De Zuidkoreaanse premier legde de nadruk op de bewegingsvrijheid van de Koreaanse burgers en stelde voor het grensverkeer na meer dan veertig jaar weer mogelijk te maken, verscheurde families te verenigen en de communicatienetwerken en handel te intensiveren. Met een vermindering van de militaire inspanningen was Kang het eens. Het Zuidkoreaanse pakket van maatregelen zou volgens Kang vooraf moeten gaan aan besprekingen over hereniging.

De Noordkoreaanse delegatie zei bij monde van premier Yon in een reactie daarop dat 'wederzijds wantrouwen' de belangrijkste barriere vormt voor hereniging.

In beide Korea's is de macht van de premier beperkt. Waarnemers wijzen erop dat een ontmoeting van de twee presidenten, Kim Il Sung (Noord-Korea) en Roh Tae Woh (Zuid-Korea), pas echt tot een doorbraak zou kunnen leiden in de betrekkingen tussen het communistische noorden en het kapitalistische zuiden, maar een dergelijke top is niet voorzien. (AP, Reuter, UPI)