Nationale Borg

Hoewel het premie-inkomen bij Nationale Borg-Maatschappij (fraude- en berovcingsverzekeringen) over de eerste zes maanden van dit jaar met 5,1 procent is gestegen, verwacht de directie dat de premiegroei over geheel 1990 op een lager percentage zal uitkomen.

Voor het tweede halfjaar wordt verwacht dat de zaken zich volgens de huidige, minder gunstige, lijn zullen ontwikkelen. Onder deze omstandigheden dient er rekening mee te worden gehouden dat de uitkomsten over het lopende boekjaar zullen achterblijven bij die van 1989, toen na belastingen fl.7,5 miljoen werd verdiend.