Minister voorstander bollenproject

ROTTERDAM, 5 sept. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) staat achter het initiatief van het arbeidsbureau in Stadskanaal/ Vlagtwedde, dat alleenstaande ongeschoolde langdurig werklozen wil verplichten in de bollenteelt in Noord-Holland te werken. De minister zei dat gisteren na afloop van een bezoek aan het bloembollenbedrijf Frijlink in Noordwijkerhout, waar hij zich op de hoogte stelde van de problematiek in de bollensector. Deze sector kampt met een nijpend tekort aan seizoenkrachten.

Het arbeidsbureau Stadskanaal heeft 200 van deze werklozen benaderd. Weigering van tijdelijk werk in de Noordhollandse bollenteelt zou tot een strafkorting op hun uitkeringen kunnen leiden.

De kritiek van de Voedingsbond FNV, die het initiatief 'sociaal onverantwoord' noemde, wees de minister van de hand. Hij is van mening dat de bollenkwekers in Noord-Holland voor sommige werklozen uit Stadskanaal en Vlagtwedde 'passend werk' hebben te bieden. De reisafstand ziet hij niet als een onoverkomelijk bezwaar. 'Zo groot is Nederland ook weer niet', zei de minister.

PvdA-Kamerlid Spieker zal de minister aan de tand voelen over het plan van het arbeidsbureau in Stadskanaal/ Vlagtwedde. Volgens Spieker moet eerst gekeken worden naar het aantal beschikbare krachten in de regio Noord-Holland zelf. 'Pas later zouden mensen uit andere delen van het land kunnen worden gerecruteerd, zij het op vrijwillige basis.'