Leiders verzet Cambodja toch naar overleg

BANGKOK, 5 sept. De leiders van twee Cambodjaanse verzetsbewegingen, Khieu Samphan van de communistische Rode Khmer en Norodom Ranariddh, die als zoon van prins Norodom Sihanouk formeel het leger van zijn vader leidt, zijn vandaag toch naar Indonesie gegaan om deel te nemen aan een vredesoverleg van de vier strijdende Cambodjaanse partijen.

Gisteren hadden de twee verzetsleiders gedreigd weg te blijven uit protest tegen de afwezigheid van de Cambodjaanse premier Hun Sen, die slechts een delegatie van hoge functionarissen van zijn pro-Vietnamese regering naar Jakarta heeft afgevaardigd.

Son Sann, de leider van de derde verzetsbeweging KPNLF, die de zogenoemde Coalitieregering van Democratische Kampuchea (GCKD) vormt met de andere twee facties, kwam gisteren al in Jakarta aan voor het vredesoverleg. Als uitvloeisel van het vredesplan van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal in Jakarta worden gesproken over het formeren van een Nationale Raad van Toezicht, die tijdens de aanwezigheid van een troepenmacht van de VN een interim-regering zou moeten vormen. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad (China, de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannie) kwamen vorige week overeen een vredesmacht van de VN naar Cambodja te sturen die moet toezien op een staakt-het-vuren in de elf jaar oude burgeroorlog, ontwapening van alle partijen en vrije verkiezingen.

Norodom Sihanouk is lange tijd 'president' geweest van de GCKD, trad herhaaldelijk af en daarna weer aan. Wie het feitelijke hoofd van de coalitie is, is onduidelijk, maar Hun Sen gaat ervan uit dat het nog altijd Sihanouk is en heeft geweigerd aan enig overleg deel te nemen waar de prins ontbreekt. Hun Sen sloot gisteren overigens niet uit dat er een misverstand in het spel is. Sihanouk is mogelijk afwezig omdat hij niet is uitgenodigd door de Indonesische regering die de besprekingen organiseert. Hun Sen heeft volgens mededelingen van de Cambodjaanse ambassadeur in Hanoi een brief gestuurd aan Ali Alatas, Indonesie's minister van buitenlandse zaken, waarin hij schrijft 'niet te begrijpen waarom Sihanouk niet is uitgenodigd'.

De premier heeft Alatas laten weten 'op elk moment te willen zoeken naar een politieke oplossing met alle leiders van de GCKD, inclusief prins Sihanouk'. Sihanouk heeft in een reactie vanuit zijn verblijfplaats Peking laten weten dat Son Sann als premier van de verzetscoalitie de gelijke is van Hun Sen en dat de Cambodjaanse premier daar 'tevreden' mee moet zijn. (AFP, AP, Reuter)