Kamer hoort Braks en ambtenaren over visvangst

DEN HAAG, 5 sept. De Tweede-Kamercommissie voor visserij heeft besloten volgende week dinsdag en woensdag een hoorzitting te houden over het falen van de controle op de visvangst. De maandag daarna, de dag voor Prinsjesdag, wil de commissie in mondeling overleg met minister Braks (visserij) en minister Hirsch Ballin (justitie) praten over het controlebeleid van de laatste drie jaar. Centraal daarbij staat de vraag of Braks in 1988 al wist dan wel had kunnen weten dat de controle onvoldoende was.

Minister Braks erkende vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat het controlebeleid heeft gefaald. Hij deelde dat mee naar aanleiding van een recherche-onderzoek bij de Algemene Inspectiedienst (AID) naar mogelijke fraude met vangstcijfers. Het onderzoek werd dit voorjaar ingesteld na beschuldigingen van een medewerker van de AID. Volgens de recherche is er geen sprake van sjoemelen met cijfers.

De kamer zal volgende week in totaal dertien mensen horen, afkomstig uit de AID of Justitie, het georganiseerse visserijbedrijfsleven en de top van het ministerie van landbouw. De ambtenaren zullen niet in het openbaar worden gehoord. Het verslag ervan wordt echter wel openbaar gemaakt. De voorzitter van de vaste kamercommissie van visserij, het CDA-kamerlid Eversdijk, sluit niet uit dat er nog in dezelfde week als waarin het mondeling overleg plaatsvindt ook een plenair debat zal worden gehouden. Tijdens dat debat moeten de fracties hun oordeel geven over het politiek functioneren van de minister van visserij. Openlijk durven de kamerleden daar nu nog niets over te zeggen. Zij willen eerst meer informatie hebben. De vorige visaffaire (in 1987) en de toen door Braks gedane belofte dat hij de overbevissing zou terugdringen zullen zwaar wegen bij de beoordeling of hij minister kan blijven.

Voor de VVD, D66, maar ook de regeringspartij PvdA was de brief van Braks en het rechercherapport onvoldoende om de zaak als afgedaan te beschouwen. De grootste oppositiepartij, de VVD, liet maandag weten aan te willen koersen op een parlementaire enquete, maar stond daarin vooralsnog alleen. Met steun van de PvdA en de oppositiepartijen is daarom besloten een hoorzitting en een mondeling overleg met de minister te houden. Braks eigen partij, het CDA, heeft zich daar niet tegen verzet. Als de Kamer na met Braks gesproken te hebben, vindt nog steeds over te weinig informatie te beschikken zou alsnog besloten kunnen worden tot een parlementaire enquete. Een plenair debat met een politiek oordeel zal dan voorlopig uitblijven.