Kamer achter instructies van regering aan marine

DEN HAAG, 5 sept. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de instructies voor de twee Nederlandse fregatten in het Golf-gebied. Pas na toestemming uit Den Haag mag de marine meer geweld gebruiken dan schoten voor de boeg bij het controleren van koopvaardijschepen.

Dat bleek gisteren tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer over de crisis in het Golf-gebied. De regering vindt de richtlijnen voor taakuitvoering, operatiegebied, coordinatiestructuur en uitwisseling van inlichtingen die in de Westeuropese Unie (WEU) zijn vastgesteld voldoende om de controle op naleving van het VN-embargo tegen Irak uit te voeren.

De meeste fractie-woordvoerders hadden graag in een eerder stadium duidelijkheid gehad over de afstemming van het optreden van de zeven Westeuropese marines, die straks met 34 schepen in het Golf-gebied aanwezig zijn. Zij vroegen zich ook af hoe de consultaties tussen de commandant van de Nederlandse taakgroep in de Straat van Hormuz en de regering zouden verlopen als meer geweld nodig zou zijn dan schoten voor de boeg. Tot dit middel, afgezien van intimiderende manoeuvres, heeft Nederland besloten als kapiteins van koopvaardijschepen inlichtingen weigeren te geven over lading en bestemming van het schip.

Minister Ter Beek (defensie) wees erop dat er met de fregatten goede satellietverbindingen worden onderhouden en dat de taak van de Nederlandse marineschepen geen beslissingen vergt die binnen enkele seconden moeten worden genomen. Voor een eventuele zelfverdediging kan de commandant zelf beslissen welk geweld hij nodig acht. Ter Beek is van mening dat er voldoende tijd is om ook de minister van buitenlandse zaken in het overleg te betrekken als uitgebreidere dwangmaatregelen bij de controle nodig zouden zijn.

Pag.3: Niet elk schieten is hetzelfde