GS Limburg akkoord met tippelverbod in Heerlen

ROTTERDAM, 5 sept. Geduputeerde Staten van Limburg hebben de nieuwe Algemene Politieverordening (APV) van Heerlen goedgekeurd, op grond waarvan vanaf aanstaande zaterdag niet alleen straatprostituees maar ook hun klanten en de souteneurs strafbaar zijn. De gemeente Heerlen ondervindt veel overlast van straatprostitutie door voornamelijk Westduitse heroineverslaafden. In Heerlen bestond al geruime tijd een tippelverbod waarin uitsluitend de prostituee strafbaar was gesteld. De Maastrichtse rechtbank bepaalde echter op 4 juli 1989 dat deze bepaling in strijd was met het in artikel 1 van de Grondwet verankerde gelijkheidsbeginsel dat een ongelijke behandeling tussen vrouwen en mannen verbiedt. Sindsdien was er geen juridische basis meer om de straatprostitutie aan te pakken. De gemeente Heerlen ging in cassatie. De Hoge Raad heeft hierover nog geen uitspraak gedaan. Om de bezwaren van de rechter in de tussentijd te omzeilen stelde de Heerlense gemeenteraad begin dit jaar voor de APV zodanig te wijzigen dat ook de klanten en de souteneurs strafbaar zouden worden gesteld. Dat voorstel werd aanvankelijk weer ingetrokken omdat de PvdA twijfels bleek te hebben over de praktische uitvoerbaarheid van het voorgestelde nieuwe beleid en er eerst 'nader onderzoek' diende te worden verricht. Op 3 juli werd de gewijzigde APV alsnog door de meerderheid van de Heerlense gemeenteraad goedgekeurd. Volgens een voorlichter van de gemeente Heerlen vindt er nog overleg plaats tussen gemeente en korpsleiding om te bekijken op welke manier de politie de gewijzigde APV het meest effectief ten uitvoer kan brengen. Deze overlegfase dient 'medio september' te zijn afgerond en pas daarna zal de Heerlense politie daadwerkelijk tegen de straatprostitutie in actie komen.