FNV wil voor langdurig zieken 'terugkeerplan'

AMSTERDAM, 5 sept. De FNV wil werkgevers wettelijk verplichten een 'terugkeerplan' op te stellen voor werknemers die langer dan drie maanden ziek zijn. Hiermee moet al in een vroeg stadium worden voorkomen dat een langdurig zieke werknemer uiteindelijk in de WAO belandt.

Dit is een van de maatregelen in de nota 'Een gezonde kijk op arbeids(on)geschiktheid, aangepaste arbeid en de passende werkgever' die grootste vakcentrale gisteren presenteerde. De werkgeversorganisatie VNO noemde het FNV-plan gisteren in een eerste reactie eenzijdig. De maatregelen zijn alleen gericht op de werkgevers en zullen daarom 'hun doel voorbij schieten'. Ondernemingen met veel zieken moeten volgens het FNV-plan worden gestraft met een verhoging van de werkgeversbijdrage aan de premie Ziektewet. 'Als in een bedrijf het ziekteverzuim hoog is, komt dat door de slechte arbeidsomstandigheden. En dat is de verantwoordeljkheid van de werkgever', aldus vice-voorzitter K. Adelmund. De FNV denkt ook aan een verlenging van de maximale Ziektewet-periode van 52 weken, indien de Gemeenschappelijke Medische Dienst dat nodig acht. De FNV pleit verder voor een wettelijk verplichte bedrijfsgezondheidsdienst voor alle bedrijven. De vakcentrale houdt in de nota vast aan een verplichting voor bedrijven gemiddeld vijf procent gehandicapte werknemers in dienst te hebben. 'Wij willen de werkelijke oorzaken van arbeidsongeschiktheid aanpakken en niet aan symptoombestrijding doen', aldus FNV-voorzitter J. Stekelenburg in een toelichting. Hij doelde hiermee op plannen die de werkgeversorganisaties in het Voorjaarsoverleg in juni hebben gepresenteerd. De werkgevers willen de hoogte en de duur van de WAO/ AAW-uitkeringen beperken. Ze vinden dat alleen mensen die minimaal voor 33 procent arbeidsongeschikt zijn recht hebben op een uitkering. 'Over de hoogte en de duur van de uitkering wil de FNV geen discussie voeren. Wij willen het probleem aanpakken waar de werkelijke oorzaak ligt; in de arbeidsorganisatie', stelt Stekelenburg.

In de nota legt de FNV de nadruk op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid binnen bedrijven. Volgens de vakcentrale is 37 procent van de WAO'ers arbeidsongeschikt geraakt door omstandigheden op het werk. De FNV pleit voor de oprichting van een preventiefonds 'met de doelstelling preventieve maatregelen te bevorderen en arbeidsomstandigheden te verbeteren'. Het fonds zou moeten worden gefinancierd uit sociale zekerheidspremies en eventueel ook een deel van de loonruimte.

Behalve met financiele 'prikkels' kan de instroom in de WAO worden voorkomen door de bedrijfsgezondheidszorg een grotere rol te geven. Volgens de vakcentrale ontbreekt in zestig procent van de bedrijven een of ander vorm van bedrijfsgezondheidszorg. Een van de taken zou volgens de FNV moeten zijn het begeleiden van de zieke werknemer tijdens de eerste zes weken.