Egypte en Israel willen kwijtschelding schuld VS

TEL AVIV, 5 sept. Jeruzalem verwacht dat de Verenigde Staten na het kwijtschelden van een grote Egyptische schuld ook een dikke streep zullen zetten door op zijn minst een flink deel van Israels schuld aan Washington.

Uit erkentelijkheid voor de Egyptische rol in de confrontatie met Irak en de daardoor door Egypte geleden verliezen, heeft president George Bush gisteren door zijn woordvoerder laten aankondigen het Congres te zullen verzoeken 7,1 miljard dollar van de Egyptische schuld kwijt te schelden.

De woordvoerder Marlin Fitzwater voegde daaraan toe dat dit geenszins een precedent is voor andere landen die bij Washington in het krijt staan.

Desalniettemim meent de Israelische minister van financien Jitschak Modai, dat Israel als een oude betrouwbare bondgenoot 'op zijn minst als Egypte recht heeft op kwijtschelding' van zijn schuld aan de VS. Israel heeft een door wapenaankopen opgelopen schuld op lange termijn van 4,5 miljard dollar aan de VS. Vandaag zal hij deze eis in Washington tijdens besprekingen met zijn Amerikaanse ambtgenoot op tafel leggen. Jitschak Modai wordt hierin krachtig gesteund door de Israelische minister van defensie Moshe Arens. Volgens Arens heeft Israel recht op Amerikaanse compensatie voor het in staat van hoge paraatheidheid houden van de Israelische strijdkrachten (luchtmacht in het bijzonder) in verband met de crisis in de Perzische golf.

Ook voor de opvang van de aanzwellende joodse immigratie uit de Sovjet-Unie meent Israel aanspraken te kunnen maken op extra-Amerikaanse financiele steun.

Als gevolg van voortdurend veranderende gegevens is de minister van financien Modai er nog niet in geslaagd een begroting voor volgend jaar ter goedkeuring aan de regering voor te leggen. Hij zegt pas aan de hand van zijn besprekingen in Washington de balans te kunnen opmaken.

De schattingen over het aantal Russische immigranten lopen nogal sterk uiteen. Het ziet er naar uit dat er dit jaar 150.000 komen terwijl in 1992 op 250.000 Russische immigranten (waaronder 25.000 ingenieurs, 5750 doktoren en 16600 technici) wordt gerekend en de daarop volgende jaren nog meer.

Met de opvang, huisvesting en het scheppen van werkgelegenheid zijn volgens minister Modai tientallen miljarden dollars gemoeid. Israel noch het joodse volk kunnen dit astronomische bedrag op tafel leggen. Vandaar dat Jeruzalem een beroep doet op onder andere de VS, West-Duitsland en andere Westerse landen om in deze humanitaire zaak behulpzaam te zijn. Plannen om van de al zwaar belaste Israelische bevolking een extra-inspanning te eisen terwille van de Russische immigratie worden op het ministerie van financien koortsachtig uitgewerkt.

Egypte worstelt deze dagen met een door de Iraakse crisis veroorzaakte bijzondere immigratie. Honderdduizenden Egyptenaren keren vaak met achterlating van al hun bezittingen uit Irak en Koeweit naar Egypte terug. De Egyptische onder-minister van staat voor buitenlandse betrekkingen, Brutos Ghali, schat dat de Egyptische schatkist wegens het tot stilstand komen van de overmaking van lonen een verlies lijdt van een miljard dollar per jaar. De door de economische boycot drastische vermindering van het aantal vrachtschepen dat het Suez-kanaal op weg naar en van Irak passeerde, komt Egypte op een verliespost van 400 miljoen dollar per jaar te staan.

Evenals Israel wordt de Egyptische toeristenindustrie hard door de oorlogssfeer in het Midden-Oosten getroffen. Het zou hier gaan om eem verliespost in de orde van grootte van 500 miljoen dollar per jaar.

Het initiatief van president Bush om Egypte van een zware schuld te bevrijden en bovendien 163 miljoen dollar te schenken, stelt Kairo in staat 100 miljoen dollar tijdig aan de VS af te lossen. De Amerikaanse hulpverlening van 2.3 miljard dollar per jaar aan Egypte komt daardoor niet in gevaar. Krachtens de Amerikaanse wet zou deze hulp wel stil komen te staan indien Egypte niet aan zijn financiele verplichtingen aan de VS zou voldoen.

    • Salomon Bouman