Dialoog Moskou en Afghaans verzet

MOSKOU, 5 sept. Een Sovjet-delegatie heeft in Pakistan besprekingen gevoerd met Afghaanse islamitische verzetsorganisaties over de vrijlating van krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie, zo heeft het persbureau Tass vandaag gemeld. Het Afghaanse verzet houdt, achttien maanden na de terugtrekking van het Sovjet-leger, naar schatting nog vijftig Sovjet-militairen gevangen. De delegatie, die op initiatief van Boris Jeltsin, de president van de Russische federatie, naar Pakistan vertrok, heeft geen officiele status. De vertegenwoordigers van het Afghaanse verzet zijn uitgenodigd voor een tegenbezoek aan Moskou. (Reuter)