Beraad over deelneming van Irak aan Aziatische Spelen

PEKING, 5 sept. De Olympische Raad van Azie (OCA) beraadt zich over het de vraag of Irak moet worden uitgesloten van deelneming aan de Aziatische Spelen. Dit overkoepelende orgaan van de Olympische Comites van Azie onderzoekt nog of het Olympische handvest zo'n maatregel toestaat en verwacht hierover op zaterdag te beslissen. Secretaris generaal Lal Mehta heeft 37 aangesloten comite's 31 augustus hun mening gevraagd. De betreffende landen moeten morgen om 15.00 uur Indiase tijd hun standpunten kenbaar maken. De organisatie van de Aziatische Spelen streeft ernaar het toernooi, dat van 22 september tot en met 7 oktober in de Chinese hoofdstad Peking wordt afgewerkt, vrij van politieke factoren te houden. Om de rechtstreekse confrontatie van Irak en Koeweit te vermijden is de handbalwedstrijd tussen die twee landen uit het competitieschema geschrapt.

Daarmee hopen het Internationaal Olympisch Comite (IOC), de Olympische Raad van Azie (OCA) en het organiserende comite van de Aziatische Spelen in Peking (BAGOC) een politieke rel te voorkomen. Wu Zhongyuan, woordvoerder van het sportgala waaraan voor 6.500 atleten uit 37 landen deelnemen, legde er de nadruk op dat Koeweit een soevereine staat is die wordt erkend door het IOC. Of Koeweit in staat zal zijn een volledig team af te vaardigen moet worden afgewacht, maar in elk geval was het nationale voetbalelftal op de dag van de Irakese invasie op tournee in Europa. Het team is voornemens om vandaaruit naar Peking te vliegen.

Hoe Irak hierop zal reageren moet eveneens worden afgewacht. Irak heeft Mehta laten weten dat zijn deelneming een belangrijke kwestie is, waaraan een afzonderlijke conferentie gewijd moet worden.

De golfcrisis heeft meer pijnlijke problemen gecreeerd. Tijdens een Irakese aanval is bijvoorbeeld Sjeikh Fahd al Sabah, de jongere broer van de emir van Koeweit omgekomen. Sjeikh Fahd was vice-president van het IOC en president van de OCA en als zodanig de leidende sportpersoonlijkheid in heel Azie. Voor of tijdens de Spelen in Peking zal er een opvolger voor hem moeten worden gekozen en dat zal onvermijdelijk tot een conflict leiden. Woordvoerder Wu gaf tevens toe dat de golfcrisis financiele repercussies voor de Spelen zal hebben, maar hij was daar niet specifiek over. 'De crisis heeft gevolgen voor de Spelen, maar niet in fundamentele zin' zo besloot Wu.