Apothekers sluiten akkoord met WVC

RIJSWIJK, 5 sept. De Nederlandse apothekers, verenigd in de KNMP, zijn bereid volledig mee te werken aan het zogeheten Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) in ruil voor een aantal -vooral materiele- tegemoetkomingen van het ministerie van WVC. Dat is de uitkomst van het overleg dat de KNMP heeft gehad met het departement. De conclusies zijn neergelegd in een convenant, dat ook moet worden ondertekend door de ziekenfondsen (VNZ), particuliere verzekeraars (KLOZ en KPZ), huisartsen (LHV) en specialisten (LSV). De KNMP heeft in de overeenkomst de vergoeding toegezegd gekregen voor de automatiseringskosten. Twee maanden geleden weigerde staatssecretaris Simons (volksgezondheid) nog akkoord te gaan met die vergoeding. Die financiele tegemoetkoming is nu wel geregeld. De apothekers stellen daar tegenover alle -geautomatiseerde- gegevens over de verstrekking van geneesmiddelen aan het ministerie te leveren. De KNMP krijgt daarvoor een subsidie van 400.000 gulden. Bovendien geeft het ministerie een financiele vergoeding voor bij- en nascholing van apothekers. De apothekers en het ministerie van WVC zijn van mening dat de apotheker 'het primaat' heeft bij het afleveren van geneesmiddelen. Binnenkort zullen op dat gebied aanpassingen moeten komen. Vraag daarbij is of drogisten nog langer medicijnen mogen verkopen, waarvoor geen recept nodig is.

Ook is overeen gekomen dat apothekers bonussen en kortingen van de groothandel en de industrie niet meer hoeven te verrekenen met het ziekenfonds. Bovendien krijgen de apothekers een hogere 'stimulans' voor het afleveren van goedkope produkten. Die moet een derde bedragen van het prijsverschil tussen het afgeleverde produkt en de ijk. De huidige stimulans bedraagt twintig procent.

Per 1 januari 1992 moet weer een abonnementstarief worden ingevoerd, dat ex-staatssecretaris Dees in 1988 heeft afgeschaft om de patient de gelegenheid te geven zelf een apotheek uit te kiezen. Daarnaast blijft het vaste bedrag bestaan dat de patient per recept moet betalen. Met WVC is verder afgesproken dat de Economische Controle Dienst (ECD) ophoudt met het opstellen van processen-verbaal tegen apothekers, die zich niet houden aan de tariefsregeling die in 1988 van kracht is geworden.

    • Bram Pols