West Invest

West Invest (kwaliteitsverbetering, ontwikkeling en beheer van bedrijfsvastgoed) heeft over de eerste helft van het jaar een vrijwel onveranderde nettowinst geboekt. Die bedroeg dit jaar fl.1,04 miljoen tegen fl.1,08 miljoen vorig jaar, per aandeel respectievelijk fl.0,56 en fl.0,59. De vermogenswaarde per aandeel steeg van fl.28,12 tot fl.29,92. De directie handhaaft haar verwachting dat nettowinst en winst per aandeel over het hele jaar hoger zullen uitvallen dan de fl.4,74 miljoen en fl.2,57 van 1989.