'Toeloop toeristen naar Nederland blijft gelijk'

AMSTERDAM, 4 sept. De toeloop van buitenlandse toeristen naar Nederland zal volgend jaar naar verwachting niet verder stijgen. Belangrijkste oorzaak is het gebrek aan grote internationale evenementen in 1991 in Nederland. Dat zei directeur F. Jansen van het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT) vanmorgen in Amsterdam.

Volgens Jansen zitten er aan de ontwikkeling van het toerisme in Nederland zowel positieve als negatieve kanten. De toeristische bestedingen nemen jaarlijks met ongeveer drie procent toe (in totaal ongeveer 6,4 miljard gulden in 1989), maar in vergelijking met omringende landen blijft Nederland met dat cijfer achter. Ook het aantal binnenlandse vakanties stijgt (dit jaar 16 miljoen), maar daar staat tegenover dat de gemiddelde verblijfsduur daalt.

Het NBT heeft volgend jaar ongeveer 70 miljoen gulden ter beschikking voor de toeristische promotie van Nederland in binnen- en buitenland. Bijna de helft van dat bedrag is afkomstig van hotels, VVV's, touroperators en andere toeristische bedrijven. De rest wordt bijgedragen door het ministerie van economische zaken. Het NBT neemt onder meer de promotie op zich van de grote Rembrandttentoonstelling, die vanaf december 1991 wordt gehouden in het Rijksmuseum. Ook wordt een begin gemaakt met de wereldwijde promotie van de bloemententoonstelling Floriade '92. Het NBT brengt over enkele maanden een marketingplan uit, waarin de plannen voor de toekomst worden vastgelegd. Belangrijkste punten zijn een betere en meer geautomatiseerde informatievoorziening voor toeristen, het stimuleren van grootschalige evenementen, zoals de Van Gogh-tentoonstelling, en meer samenwerking tussen de toeristische organisaties. Het rapport neemt als uitgangspunt de onlangs verschenen regeringsnota 'Ondernemen in Toerisme'. Volgens Jansen liggen de kansen voor Nederland in de komende jaren vooral op het gebied van 'tweede' en 'derde' vakanties. Jansen wees er op dat uit onderzoeken blijkt dat het zogenaamde nabuurtoerisme bezoeken aan buurlanden de komende jaren met 60 procent zal toenemen. Voor middellange markten ligt dat op zo'n 40 procent, voor het lange-afstandtoerisme is dat 25 procent.