Suriname heeft tekort van 227 miljoen gulden

PARAMARIBO, 4 sept. Bezuinigingen op alle fronten, nieuwe belastingen en belastingverhogingen, afslanking van het ambtenarenapparaat en een niet langer uit te stellen aanpassing van de wisselkoers.

Dit zijn enkele van de iets meer dan 145 maatregelen die president Shankar van Suriname gistermorgen in de Nationale Assemblee opsomde bij de presentatie van het beleidsprogramma en de ontwerpbegroting voor 1991. De ontwerpbegroting vertoont een tekort van 227 miljoen gulden op een totaal aan uitgaven van 1.305 miljoen gulden. Dat tekort is twaalf procent lager dan in 1989. Shankar deelde mee dat de overheidssubsidies in het algemeen verlaagd zullen worden. Bij verhoging der belastingen en invoering van nieuwe belastingen wordt uitgegaan van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen moeten dragen. De belangrijkste financieringsbron voor ontwikkelingsprojecten is nog steeds het ontwikkelingsverdrag met Nederland. In 1989 is hieruit een bedrag van 91.4 miljoen gulden gerealiseerd en verwacht wordt dat in 1990 115 miljoen gerealiseerd zal worden. Een van de aangekondigde beleidsmaatregelen is een wet op het militair gezag. De militaire dienstplicht zal worden geevalueerd. Een eventuele versoepeling van uitstel of vrijstel van dienstplicht wordt in het vooruitzicht gesteld.

Terwijl president Shankar maandagmorgen in de Nationale Assemblee verklaarde dat 'het bewerkstelligen van vrede en veiligheid' in het binnenland 'de hoogste prioriteit geniet', trok het Nationaal Leger Langetabbetje binnen, het dorp waar een van de hoofdposten van het Junglecommando gevestigd is. Langetabbetje werd ingenomen na dagenlang hevig verzet, aldus het leger. Het dorp werd voornamelijk vanuit de lucht bestookt. Het leger heeft melding gemaakt van drie lichtgewonde militairen.