Stap weerspiegelt verdeeldheid; Voorman van Arabische Ligatreedt plotseling af

TUNIS, 4 sept. De secretaris-generaal van de Arabische Liga, Chadli Klibi, is gisteren plotseling afgetreden. Zijn stap weerspiegelt de inter-Arabische verdeeldheid die als gevolg van de Golf-crisis is verscherpt.

De assistent-secretaris-generaal, de Libanees Assad al-Assad, neemt voorlopig Klibi's functie waar. De Tunesier Klibi (66) was secretaris-generaal van de Liga sinds 1979, toen het hoofdkwartier van de organisatie van Kairo naar Tunis werd verplaatst in verband met de Egyptische vrede met Israel. Hij werd vorig jaar maart voor vijf jaar herbenoemd.

De positie van Klibi was zeer oncomfortabel geworden sinds de Arabische topconferentie in Kairo op 10 augustus, toen de verdeling van de Arabische wereld in, in grote lijnen, een pro-Amerikaanse vleugel die de groeiende Iraakse macht wil kortwieken en een pro-Iraakse overduidelijk werd. De eerste groep, met aan het hoofd Saoedi-Arabie, Egypte en Syrie, bewerkstelligde de veroordeling door de top van Irak, de aanvaarding van de Amerikaanse aanwezigheid in Saoedi-Arabie en het besluit tot het sturen van Arabische troepen naast de Westerse eenheden. De resterende minderheid verzette zich in wisselende gradatie tegen die resoluties.

Klibi moest tijdens de bijzondere ministersconferentie in Kairo van eind vorige week, waarbij niet meer dan een meerderheid van de leden aanwezig was, rapport uitbrengen over de toepassing van de resoluties. Zijn uiterst voorzichtige verslag, waarin hij probeerde het alle partijen naar de zin te maken, wekte slechts onvrede. In het bijzonder de ministers van Syrie en Saoedi-Arabie zouden Klibi ervan hebben beschuldigd te weinig te hebben gedaan om de resoluties ten uitvoer te leggen.

De Arabische verdeeldheid is intussen in een acute fase terechtgekomen door de kwestie van de terugkeer van het hoofdkwartier van de Liga naar Kairo, waartoe in maart in pricipe was besloten. Irak heeft bij monde van minister van buitenlandse zaken Tareq Aziz laten weten dat die verhuizing moet worden heroverwogen wegens 'de partijdige houding' van Egypte. Dat land heeft nu op zijn beurt voor 10 september een bijzondere zitting van de ministerraad van de Liga bijeengeroepen met als enige doel het besluit tot de verhuizing te bekrachtigen. Kairo heeft daarvoor een meerderheid achter zich. In Tunis wordt gezegd dat Klibi niet wil presideren over een hieruit resulterende splijting van de Liga, met een hoofdkwartier in Tunis en een in Kairo, en dat hij daarom nu is afgetreden. (AFP, AP)