Slachtoffers positief over politiebezoek

DEN HAAG, 4 sept. Slachtoffers van misdrijven zijn over het algemeen positief over een bezoek van de politie waarin informatie wordt gegeven over de afhandeling van hun aangifte. Dit is de conclusie van een studie die het onderzoekscentrum van het ministerie van justitie heeft verricht naar twee projecten in Alkmaar en Eindhoven.

In deze twee steden worden slachtoffers door de poltie bezocht nadat de dader van het misdrijf is opgepakt. Slachtoffers krijgen inlichtingen over de voortgang van de strafzaak en praktische tips over preventie van misdaad. Eventueel worden zij doorverwezen naar een hulpverlenende instantie. De politie bespreekt met slachtoffers ook de mogelijkheden om al dan niet via tussenkomst van de rechter schade te verhalen op de dader.

Uit het onderzoek blijkt dat slachtoffers over een bezoek meer te spreken zijn dan over de standaardbrief die slachtoffers sinds 1986 krijgen als de dader is opgespoord. De aanpak van de politie heeft tot gevolg dat slachtoffers het optreden en de inzet van de politie meer gaan waarderen. Ook het vertrouwen in de politie neemt toe.