Sjevardnadze in Tokio, mogelijke oplossing territoriaalconflict

TOKIO, 4 sept. Sovjet-minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze is vandaag in Tokio aangekomen om met de Japanse regering te praten over een verbetering van de betrekkingen. De reis van Sjevardnadze is bedoeld om voorbereidingen te treffen voor het bezoek van Sovjet-leider Michail Gorbatsjov, dat voor 1991 is voorzien.

Tokio en Moskou hebben nooit een vredesregeling getroffen voor het beeindigen van de Tweede Wereldoorlog; formeel zijn de landen nog in staat van oorlog. Twistpunt is de status van een groep eilanden aan de Japanse noordkust, door de Japanners Noordelijke Territoria genoemd, voor de Sovjet-Unie heten ze Koerillen. De eilanden (drie grotere en een groep kleinere) werden door Sovjet-troepen aan het eind van de oorlog bezet en de 17.000 Japanners die er woonden werden verdreven. Tokio heeft altijd geweigerd met Moskou te praten over het aangaan van volwaardige betrekkingen tenzij de eilanden werden teruggeven. Premier Kaifu zei gisteren tijdens een politieke bijeenkomst nog eens dat er wat de Japanse regering betreft maar een oplossing is voor de eilanden: teruggave aan Japan.

Japanse regeringsfunctionarissen legden er vandaag nogmaals de nadruk op dat Japan niet van plan is concessies te doen. Moskou reageerde tot voor enkele jaren niet op de Japanse aanspraken, maar de grote economische problemen waarin de Sovjet-Unie verkeert, dwingt het Kremlin tot het zoeken van buitenlandse economische hulp en het hoopt die mogelijk in Tokio te kunnen krijgen.

Japan stemde eerder in met het geven van managements-opleidingen aan Sovjet-studenten en het verlenen van humanitaire hulp aan slachtoffers van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl, maar verder heeft Tokio niet willen gaan.

Tijdens de jongste top van de zeven grote industrielanden in Houston verzette Kaifu zich nadrukkelijk tegen hulp aan de Sovjet-Unie zolang het territoriale conflict niet is opgelost in Japans voordeel. (AP, Reuter, UPI,)