Pressiegroep: 30 km in bebouwde kom spaart geld

DEN HAAG, 4 sept. Als overal in de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 kilometer zou gelden, zou het aantal verkeersdoden jaarlijks met 400 afnemen en het aantal gewonden met ongeveer 27.000. Daarmee zou per jaar 2,4 miljard worden bespaard op onder meer geneeskundige verzorging, materiele schade, invaliditeitsuitkering, kosten van politie en brandweer en ziekteverzuim. Dat stelt de stichting Pressiegroep Stop de Kindermoord deze week in het tijdschrift VERKEERt. Volgens de stichting bedragen de kosten voor het inrichten van alle gemeenten als 30-km-gebied 5,5 miljard. Door de genoemde besparing zou dit bedrag in twee jaar kunnen worden terugverdiend. Uit proeven met 30-km-zones in Rijswijk en Eindhoven bleek het aantal verkeersongevallen met 70 tot 90 procent terug te lopen.