Pohl: Duitse monetaire unie les voor geldeenwording EG

ROTTERDAM, 4 sept. De president van de Westduiste centrale bank Karl-Otto Pohl heeft voorzichtigheid bepleit bij de Europese monetaire eenwording. Hij verwees daarbij naar de ervaringen opgedaan met de Duits/ Duitse monetaire unie.

Pohl, die gisteren sprak in Munchen en voorzitter is van de raad van presidenten van de Europese centrale banken, toonde 'enige affiniteit' met een recent Brits alternatief voorstel voor de Europese monetaire unie. De Britten willen de Europese valuta niet afschaffen maar laten voortbestaan naast de ecu, de toekomstige Europese munt.

De D-mark heeft de reputatie een harde munt te zijn en die positie geeft Pohl niet graag op: 'We zouden een harde valuta offeren op het Europese altaar zonder te weten wat we er voor terug krijgen'. Pohl stelde dat de Duits/ Duitse eenwording leert dat een geforceerde monetaire unie zwaar op de overheidsbegroting kan drukken. 'Dergelijke overdrachten van grote bedragen zouden ook tussen de Europese landen noodzakelijk worden als nu een Europese monetaire eenwording gerealiseerd wordt', aldus Pohl. Hij zei dat de economische fundamenten, waaronder de inflatie, nog teveel verschillen tussen de lidstaten.

Ook herhaalde hij zijn standpunt dat een Europese monetaire eenwording in de toekomst alleen succes kan hebben onder leiding van een gemeenschappelijke Europese centrale bank die onafhankelijk opereert van de Europese overheden. Hij waarschuwde voor een 'halfbakken' oplossing waarin de Europese centrale bank geen invloed op de geldschepping zou hebben. Het Oostduitse bureau voorstatistiek heeft gisteren bekend gemaakt dat de industriele produktie in de DDR in juli 35 procent is gedaald vergeleken met een maand ervoor. Het hoofd van de Oostduitste Werklozenbond schat het aantal werklozen nu op 1,5 miljoen, vijf keer zo hoog als het officiele cijfer. Volgens Klaus Grehn telt de overheid alleen de 350.000 werklozen die zich hebben aangemeld voor werkloosheidsuitkeringen. Grehn's opmerkingen onderstrepen, samen met de jongste produktiecijfers, de alarmerend snelle economische ineenstorting van de DDR sinds de economische unie met de Bondsrepubliek op 1 juli.

Vergeleken met juli 1989, toen de DDR nog een gesloten economie had, was de produktie in juli 1990 42 procent lager. Waarschuwingsstakingen zijn in de DDR nu aan de orde van de dag. Arbeiders trekken de straat op om uiting te geven aan hun ongenoegens. Grehn voorspelde dat stakingsgolven onvermijdelijk zijn als de arbeiders niet in het economische omschakelingsproces worden betrokken.

Volgens Grehn bedraagt de uitkering voor een werkloze Oostduitser de helft van wat een werkloze Westduitser krijgt, terwijl juist in Oost-Duitsland de prijzen sterk stijgen. Hij suggereerde dat werkloze Oostduitsers in aanmerking moeten komen voor een extra uitkering ter compensatie van de prijsstijgingen.

De Westduitse overheid maakte gisteren bekend dat de economische produktie, seizoensaanpassingen meegerekend, in juli 1,7 procent is gestegen vergeleken met de maand ervoor. (Reuter, AFP, AP)