Plan regering in Praag voor hervorming van economie in driejaar

PRAAG, 4 sept Tsjechoslowakije heeft een blauwdruk gepubliceerd voor de omvorming van de economie in een vrije markteconomie. Vanaf begin volgend jaar zullen de prijzen worden losgelaten, worden staatsbedrijven geprivatiseerd en zal het belastingstelsel worden gewijzigd. Met de Sovjet-Unie heeft het land een nieuw handelsakkoord gesloten op basis van harde valuta en vrije prijzen.

Het plan, waaraan zes maanden is gewerkt en dat nog moet worden goedgekeurd door het parlement, wordt in drie fasen uitgevoerd. De eerste fase omvat de verkoop van restaurants en winkels aan prive-ondernemers. In de tweede fase zullen omvangrijkere staatsbezittingen, zoals de autofabriek Skoda, gedeeltelijke worden verkocht. Minister van financien, Vaclav Klaus, zei dat de overheid een aandeel van tussen 20 en 30 procent wil behouden in bedrijven die cruciaal worden geacht voor de economie. In fase drie zullen grote staatsbedrijven aan het publiek worden aangeboden.

De bezittingen die door het vroegere communistische bewind zijn onteigend komen weer in handen van de oorspronkelijke eigenaren of erfgenamen. De Tsjechische kroon zal vanaf 1 januari 1991 vrij inwisselbaar worden en het belastingsysteem moet in 1993 geheel zijn herzien. Komend jaar zullen al BTW-tarieven worden ingevoerd.

Tsjechoslowakije en de Sovjet-Unie hebben als eerste Comecon-landen een handelsverdrag getekend op basis van harde valuta en vrije prijzen. Het verdrag treedt in januari in werking.

Afgelopen januari besloten de tien lidstaten van de Comecon in Sofia een einde te maken aan de handelsverdragen die waren gebaseerd op de convertibele roebel als rekeneenheid. De verwachting is dat de Sovjet-Unie binnenkort ook met andere landen nieuwe verdragen zal afsluiten.

Tsjechoslowakije verzekert met het verdrag de afzet van produkten tegen harde valuta. Gezien de beperkte kwaliteit zou het moeilijk zijn in het Westen voor deze produkten kopers te vinden. De Tsjechische import uit de Sovjet-Unie bestaat voor veertig procent uit olie, een produkt dat de Sovjet-Unie al enige tijd tegen uitsluitend harde valuta levert. De handel tussen beide landen bedraagt dit jaar elf miljard roebel. (Reuter, AFP)