PERSSTEMMEN Jordanie vergoelijkt Iraks annexatie van Koeweit niet

Jordanie heeft in de internationale woordenwisseling waarin het Midden-Oosten is gehuld, een enorme dreun gekregen van slecht geinformeerde zelfs naieve critici. We zijn beschuldigd van het propageren van appeasement-politiek en erger. We zijn beschuldigd van het lafhartig masseren van Saddam Husseins ego. Jordanie is ervan beschuldigd een verdediger te zijn van een onmenselijk regime. Enige invloedrijke Amerikaanse columnisten hebben de grenzen van fatsoen ver overschreden door de Hasjemitische dynastie te bestempelen als de hielenlikkers van Irak.

Onze intuitie gaf ons in dergelijke journalistieke aantijgingen te negeren. Maar deze beschuldigingen blijken een eigen leven te leiden en er lijken luidere stemmen van kritiek op te gaan over onze rol in het nieuwe wereld-passiespel 'Irak tegen de Wereld'. Laat ik duidelijk stellen dat Jordanie de annexatie van Koeweit door Irak niet erkent of vergoelijkt. Er mag geen twijfel over bestaan dat Iraks acties een schending betekenen van het in het VN-Handvest genoemde verbod op het bedreigen van, of het gebruiken van geweld tegen de territoriale onschendbaarheid of politieke onafhankelijkheid van soevereine staten. Jordanie acht het ongeoorloofd om door oorlog territorium te verwerven en is van mening dat de vrede in de regio pas zal worden hersteld als de Iraakse troepen zich uit Koeweit hebben teruggetrokken.

In het Midden-Oosten is, net als elk ander gebied, een proces nodig om veiligheid en stabiliteit te verzekeren en het beginsel van de rechten van de mens te verbreiden: Arabische en niet-Arabische staten in de regio moeten aan zo'n onderneming deelnemen. Het initiatief daarvoor zou uit die regio moeten voortkomen, maar de oplossing van de onderliggende problemen zal de steun en medewerking van landen buiten de regio vergen.

De recente ontwikkelingen hebben de Palestijnse zaak een zware slag toegebracht doordat de Palestijnen zich hebben vervreemd van landen waarvan de steun voor de voortgang van het vredesproces onontbeerlijk is. Jordanie meent dat vrede in het gebied een snelle oplossing van het Palestijnse probleem vereist. Afgezien van enkele kritische geluiden van militante Arabieren heeft Jordanie in dit soort kwesties altijd dezelfde wettelijke en politieke principes uitgedragen als die welke wij nu voor Koeweit hanteren.

    • in de Washington Post van Gisteren
    • Hassan Ibn Talal