Personalia

Drs. J. W. J. Marges (46) is per 1 oktober benoemd tot directeur-generaal van de NAVO voor management, personeelszaken en organisatie. Marges is nu financieel directeur van AT en T en Philips Telecommunicatie. Voordien werkte hij als plaatsvervangend directeur-generaal management en personeelsbeleid bij de rijsoverheid.