Per jaar miljoenen schade door graffiti

DEN HAAG, 4 sept. De schade door graffiti bedraagt landelijk 20 tot 30 miljoen gulden per jaar. Een middelgrote gemeente is per jaar enige honderdduizenden guldens kwijt aan de verwijdering van de teksten en tekeningen. Uit een onderzoek door een werkgroep van vertegenwoordigers van instanties op het gebied van misdaadpreventie blijkt dat jongeren verfspuitbussen veelal stelen. De aktieve 'graffiti-artiesten' stelen wekelijks 30 tot 100 verfspuitbussen. Diefstalpreventie van deze spuitbussen zou het probleem van graffiti aanzienlijk kleiner maken, aldus de werkgroep. Volgens de werkgroep is de schade die bedrijven lijden door diefstal van verfspuitbussen jaarlijks ten minste 2,5 miljoen gulden.