Over tekortschieten van controle op visvangsten; Kamer wiluitleg van Braks

DEN HAAG, 4 sept. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil minister Braks (visserij) zeer spoedig horen over het tekortschieten van de visserijcontrole. Braks erkende vorige week in een brief aan de Kamer dat de controle ondanks ' maximale inspanning' mislukt is.

Bij het nadere overleg dat het parlement van Braks verlangt, zal volgens de fracties van de PvdA, CDA, VVD en D66 ook de hoogste ambtelijke top van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij betrokken moeten worden. De Tweede Kamer is het echter nog niet eens over de vorm waarin de minister, diens ambtenaren als ook vertegenwoordigers van het visserij-bedrijfsleven gehoord moeten worden. De VVD'er Ten Veldhuis spreekt over een parlementaire enquete. Kamerlid Van Zijl (PvdA) daarentegen kiest voor een 'zeer korte, niet meer dan een dag durende hoorzitting', vooral ook omdat het nietopenbare, vertrouwelijke deel van Braks' brief een ' zeer somber beeld' oproept van wat er met de visserijcontrole aan de hand is. Volgens Van Zijl zijn er op zijn zachtst gezegd ernstige aanwijzingen dat de ambtelijke top van het ministerie de problemen van de falende visserijcontrole niet of niet tijdig genoeg heeft onderkend. De CDA-fractie voelt niet zo veel voor een openbare hoorzitting waar Braks en zijn ambtenaren zouden moeten verschijnen, maar zal zich daar niet tegen verzetten als de rest van de Tweede Kamer daarop aandringt. De CDA'er Nijland zegt dat er in zijn fractie grote zorgen over Braks' beleid bestaan, omdat de minister er ondanks aanscherping van de controles op handhaving van de visserijquota, niet in geslaagd is die tot een succes te maken. De CDA-fractie vindt dat Braks daarover op zeer korte termijn, op zijn laatst volgende week, opheldering moet komen geven.

De zes leden van de CDA-fractiecommissie die zich met visserij bezighouden proberen nog vandaag tot een oordeel te komen over Braks' beleid en diens politieke verantwoordelijkheid.

Ter Veer (D66) had vanochtend in tegenstelling tot anderen het vertrouwelijke deel van Braks' brief nog niet gelezen. Wel vindt hij dat spoedig duidelijk moet worden welke interne conflicten zich binnen het ministerie en met de Algemene inspectiedienst (AID) van het departement hebben voorgedaan. Volgens Ter Veer heeft minister Braks de Kamer wel 'heel openhartig' geinformeerd, maar hij zou ook de secretaris-generaal, de verantwoordelijke directeur-generaal en de directeur visserijen van het ministerie in de Kamer willen zien verschijnen.

Mevrouw Beckers (Groen Links) verbindt aan de brief van de minister nog geen 'dodelijke conclusie', maar wil wel dat Braks spoedig duidelijk maakt of hij de Kamer tot nu toe, al dan niet met opzet, verkeerd heeft ingelicht. Een parlementaire enquete sluit zij niet uit. De SGP-er Van der Vlies stelt daarentegen dat de minister kan volstaan met schriftelijke beantwoording van Kamervragen.