Oud-student: laatste kans tot betalen

ROTTERDAM, 4 sept. De Informatiseringsbank geeft 23.000 oud-studenten een laatste kans om zonder inschakeling van een deurwaarder te veel ontvangen studiefinanciering terug te betalen. Het gaat om een bedrag van in totaal 58 miljoen gulden dat de studenten onder meer kregen doordat ze te laat doorgaven dat ze (weer) thuis woonden, niet ingeschreven waren of ten onrechte opgaven dat ze zelf een ziektekostenverzekering betaalden. De 23.000 maken deel uit van een groep van 40.000 (oud-)studenten die in maart werden gemaand voor 1 mei negentig miljoen gulden te veel ontvangen studiefinanciering terug te betalen. Over het uitstaande bedrag moeten degenen die niet hebben gereageerd vanaf 1 mei rente betalen.