Naam eredivisie kan NOS vermogen kosten

AMSTERDAM, 4 sept. De NOS neemt vrijdag een beslissing over het besluit van het Commissariaat voor de Media dat de naam PTT-Telecompetetie op radio en televisie niet mag worden genoemd. De NOS riskeert een enorme boete als zij besluit de nieuwe naam voor de eredevisie van de KNVB te blijven gebruiken. Elke overtreding van het verbod van het Commissariaat betekent een boete die kan oplopen tot maximaal 200.000 gulden. Gezien de frequentie waarmee op radio, tv en teletekst de naam van de competitie wordt genoemd, kan het komende weekeinde voor de NOS een buitengewoon prijzige aangelegenheid worden.

Het Commissariaat voor de Media heeft de NOS tijdig laten weten dat het verzoek om ontheffing van het vermelden van de naam van de sponsor van de eredevisie niet werd gehonoreerd. De NOS ontving gisteren een brief waarin het Commissariaat de NOS tot vrijdag de tijd geeft te besluiten het noemen van de sponsornaam achterwege te laten. Als de NOS daarop niet reageert, zal het Commissariaat op de overtredingen die in het weekeinde worden verwacht, reageren met het opleggen van boetes.

De NOS kan zich daartegen verweren in een hoorzitting. Als het Commissariaat vervolgens besluit de sancties te handhaven, krijgt de omroep opnieuw de kans zich te verweren en wel voor de commissie van drie deskundigen. De procedure is exact gelijk aan de route die Veronica heeft gevolgd om aan de sanctie van het Commissariaat voor haar hulp bij de oprichting en haar financiele betrokkenheid bij RTL Veronique te ontsnappen. Uiteindelijk besloot het Commisariaat de straf te handhaven, waartegen Veronica onmiddellijk beroep heeft aangetekend bij de Raad van State. Het schorsingsverzoek van Veronica wordt begin oktober behandeld.

De NOS wacht precies dezelfde procedure. Een opmerkelijk verschil met de Veronica zaak is dat de bestraffing van het Commissariaat nu alle omroepen gezamenlijk raakt. Het omroepbedrijf van de NOS heeft over het contract met de KNVB en de negatieve reactie van het Commissariaat op het voorschrift daarin de naam van de sponsor te noemen, steeds overlegd met het dagelijks bestuur van de NOS, dat zijn bevoegdheden dankt aan de gezamenlijke omroepen. Alle omroepen zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de NOS.