Kort geding tegen herhaling tv-discussie

AMSTERDAM, 4 sept. De Vereniging Bijstandsbond Amsterdam en het Comitee Vrouwen in de Bijstand Amsterdam willen met een kort geding verhinderen dat de VARA morgenavond een aflevering van het programma De Kloof herhaalt.

In dit programma, dat half januari voor het eerst werd uitgezonden, discussieren deskundigen onder leiding van Paul Witteman over misbruik van sociale zekerheid. Het publiek in de zaal, waaronder veel uitkeringsgerechtigden, werd bij de discussie betrokken. De beide Amsterdamse organisaties menen dat het programma demagogisch was. Zij hebben bezwaar tegen 'de opzet van het programma, de wijze waarop de vragen worden gesteld en de uitlatingen van de deskundigen' en willen met het kort geding bereiken dat de heruitzending van deze aflevering van De Kloof wordt verboden omdat de uitzending 'bijdraagt aan de negatieve beeldvorming over uitkeringsgerechtigden', aldus een woordvoerder van de Bijstandsbond. Het programma heeft in januari veel stof doen opwaaien. B en W van Amsterdam lieten op vragen in de gemeenteraad weten dat de uitspraken in het programma van een sociaal-rechercheur en een medewerker van de sociale dienst uit Amsterdam 'als volkomen uit de lucht gegrepen' moesten worden beschouwd. B en W 'onderschrijft de door de ambtenaren van de Gemeentelijke Sociale Dienst op persoonlijke titel geventileerde meningen niet'. De VARA meent dat in het programma uiterst zorgvuldig is gehandeld en is vooralsnog van plan de herhaling te laten doorgaan.