Irak staakt terugbetaling van schulden

ROTTERDAM, 4 sept. Irak staakt de terugbetaling van zijn buitenlandse schuld in reactie op het embargo van de Verenigde Naties. Dat heeft het Iraakse persagentschap INA bekendgemaakt.

Irak zegt de eerste helft van dit jaar 5,5 miljard dollar op zijn buitenlandse schuld betaald te hebben, maar zit sinds het 6 augustus afgekondigde embargo zonder inkomsten. Deze bestonden hoofdzakelijk uit de opbrengst van de verkoop van olie, die bij de huidige olieprijs jaarlijks 23 miljard dollar zou opleveren.

De Iraakse schuld aan Westerse landen wordt in totaal op 30 tot 35 miljard dollar geschat terwijl de totale schuld, inclusief die aan Arabische landen, op ruim 80 miljard dollar wordt geraamd. Kort na de komst van Amerikaanse militairen kondigde Irak al aan de aflossing van schulden aan de Verenigde Staten te staken. Frankrijk, Groot-Brittannie, de Bondsrepubliek, Japan en de Sovjet-Unie hebben ook grote vorderingen.

Mohammed Mahdi Saleh, de Iraakse minister van handel en financien, waarschuwde dat het embargo van Irak ook andere landen hard treft. Jordanie heeft al om internationale financiele steun gevraagd ter compensatie van de weggevallen handel met buurland Irak. Maar ook andere landen zoals Egypte komen in de problemen.

De in de Verenigde Staten opgeleide minister constateerde dat de Verenigde Staten ook het slachtoffer worden van hun 'agressieve maatregelen' en nu al om geld vragen ter financiering van hun actie. 'Compensatie is geen oplossing voor de economische crisis', aldus de Iraakse minister. 'Compensatie is tijdelijk, eindig en ontoereikend om de verliezen op te vangen'.