Hoechst Holland

Hoechst Holland heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een omzet behaald van fl.802 miljoen. Dat is 2 procent minder dan in dezelfde periode van 1989. De omzetdaling was voornamelijk het gevolg van lagere prijzen: slechts bij een beperkt aantal produkten liepen de afzethoeveelheden terug.

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen liep terug van fl.41 miljoen naar fl.31 miljoen. Ondanks deze winstdaling voorziet het bedrijf voor het hele jaar een resultaat dat niet veel zal afwijken van dat van 1989.