Historische top van premiers uit beide Korea's

SEOUL, 4 sept. De premiers van Noord- en Zuid-Korea hebben elkaar vandaag in de Zuidkoreaanse hoofdstad Seoul de hand geschud tijdens de eerste ontmoeting op dit niveau sinds de Koreaanse tweedeling, meer dan veertig jaar geleden.

De Noordkoreaanse premier Yon Hyong Muk passeerde vanmorgen om tien uur plaatselijke tijd de grensplaats Panmunjom, voor een vierdaags bezoek. Hij en zijn gevolg van vijftien auto's werden begeleid naar het Huis van Vrede, een gebouw even ten zuiden van de demarcatielijn die beide Korea's sinds 1953 scheidt. In Seoul werd hij ontvangen door zijn ambtgenoot Kang Young Hoon. Geen van beide premiers heeft in eigen land veel macht. In Noord-Korea heeft Kim Il Sung al veertig jaar de absolute macht em bereidt hij zijn zoon Kim Yong Il voor als opvolger. De Zuidkoreaanse president Roh Tae Woh werd in 1987 gekozen in vrije verkiezingen, nadat het land lange tijd door militairen was bestuurd. Met het bezoek erkennen het orthodox-communistische Noord-Korea en het kapitalistische Zuid-Korea in feite elkaars regeringen. In 1945 werd het schiereiland in tweeen gedeeld en vanaf 1948 waren er twee gescheiden regeringen. Van 1950 tot 1953 woedde de Koreaanse oorlog. De twee Korea's namen een wapenstilstand in acht, maar sloten nooit een vredesverdrag.

De Noordkoreaanse delegatie vroeg meteen na aankomst een gesprek aan met Zuidkoreaanse dissidenten en met de familie van drie Zuidkoreanen die gevangen zitten wegens verboden reizen naar Noord-Korea. De Noordkoreanen zeiden hun dankbaarheid te willen tonen 'aan degenen die op vreedzame wijze aan de Koreaanse eenwording wilden meewerken'.

Volgens waarnemers is het zeer onwaarschijnlijk dat de Zuidkoreaanse regering op het verzoek zal ingaan.

Vorige maand ging een geplande korte opening van de grens voor burgers uit beide landen niet door omdat Pyongyang daaraan ook de eis verbond van bezoek aan dissidenten.

Op de van te voren zorgvuldig overeengekomen agenda van de ontmoeting tussen de twee premiers staat een scala van onderwerpen. De belangrijkste kwestie is het bespreken van een vredesregeling en het tot stand brengen van een mogelijke hereniging. Hoewel veel Koreaanse burgers een hereniging toejuichen, zijn de politici in Seoul sceptisch. De twee Korea's zijn de afgelopen veertig jaar totaal verschillende landen geworden, die in de huidige situatie onverenigbaar zijn. Alleen een drastische verandering van het politieke systeem in een van beide landen zou uitzicht bieden op een verenigd Korea.(AP, DPA, Reuter, UPI)