Gerasimov distantieert zich van generaal

MOSKOU, 4 sept. De Sovjet-Unie is niet bang dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Golf een nadelige invloed uitoefent op de betrekkingen met het Westen.

Gennadi Gerasimov, de officiele woordvoerder van het Sovjet-ministerie van buitenlandse zaken, distantieerde zich gisteren van opmerkingen die vorige week in Moskou over de crisis in de Golf zijn gemaakt door generaal Vladimir Lobov, opperbevelhebber van de troepen van het Warschaupact. Lobov zei dat de militaire aanwezigheid van de VS in de Golf niet alleen het machtsevenwicht in de regio wijzigt en een bedreiging vormt voor de zuidelijke grenzen van de Sovjet-Unie, maar ook kan leiden tot een mislukking van de besprekingen in Wenen over het terugdringen van de conventionele bewapening. Gerasimov zei gisteren 'geen direct verband' te zien tussen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in de Golf en het Weense overleg. Hij keerde zich ook tegen Westerse interpretaties van een recent artikel in de Pravda, waarin werd gesuggereerd dat de ontspanning gevaar loopt als gevolg van de versterking van de Amerikaanse troepenmacht in de Golf. 'De Amerikanen zijn daar op uitnodiging van de Saoedische regering. Hun doel is de bescherming van dat land tegen een mogelijke agressie. De Amerikanen zijn er niet op eigen initiatief verschenen; ze werden daartoe geprovoceerd door Iraakse acties, ' aldus Gerasimov.

Binnen de Sovjet-leiding bestaat zo schreef gisteren de Izvestija verdeeldheid over de vraag of tweehonderd militaire experts uit de Sovjet-Unie in Irak moeten blijven. Sommigen in Moskou vrezen dat Irak na terugroeping van de experts een deel van zijn schuld aan de Sovjet-Unie, zes miljard dollar, zal annuleren. Anderen, zo schreef de Izvestija, vinden de aanwezigheid van de militaire deskundigen in een land dat de internationale publieke opinie negeert 'immoreel'.

(AFP, Reuter)