Geen Fries afval naar andere provincies

LEEUWARDEN, 4 sept. De provincies Groningen, Drenthe en Overijssel zijn ondanks eerdere toezeggingen niet bereid een deel van het Friese huisvuil op te nemen. Friesland moet eerst in eigen huis een oplossing zoeken voor haar afvalprobleem. Als dat niet lukt zullen de buurprovincies in februari opnieuw bekijken of Friesland kan worden geholpen.

Friesland kwam in de problemen nadat de vuilverbrandingsinstallatie in Leeuwarden in juli werd gesloten wegens te hoge dioxinenuitstoot. De provincie zit volgend jaar met 150.000 ton extra afval opgescheept.

De Stuurgroep Noordelijke Afval Verwijdering, waarin de vier noordelijke provincies vertegenwoordigd zijn, constateerde gisteren dat er van een 'acuut afvalprobleem' in Friesland geen sprake is en dat er 'maximale druk op de Friese overheden' moet worden uitgeoefend om tot een oplossing te komen. Dit betekent concreet dat de Friese milieugedeputeerde mr. F. Steijvers overleg zal plegen met de gemeente Ooststellingwerf om de vorige maand gesloten stortplaats Weperpolder weer open te krijgen. Op deze vuilstort is nog plaats voor 300.000 ton afval. Het besluit van de stuurgroep werd genomen nadat de Drentse Staten vorige week niet akkoord gingen met een principe-toezegging van GS om twee jaar lang 27.000 ton Fries huisvuil op te nemen. Daarop trokken ook Groningen en Overijssel eerdere beloftes in om een even grote hoeveelheid te verwerken.

In Ooststellingwerf is verbijsterd gereageerd op het besluit van de Stuurgroep. Volgens een gemeente-woordvoerder kan er geen sprake zijn van heropening van de Weperpolder. 'De vuilstort is al twee jaar langer opengebleven dan het plan was, omdat de nieuwe in Skarsterlan nog niet klaar was.'