Furness

Het Rotterdamse havenbedrijf Furness heeft in de eerste helft van dit jaar uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen een winst behaald van fl.8,3 miljoen (vorig jaar f. 7,6 miljoen). Inclusief buitengewone baten en lasten bedroeg het nettoresultaat fl.8,9 miljoen (f. 11,34 per aandeel) tegen fl.13,9 miljoen (f. 17,81 per aandeel) in 1989 toen een schip en een deelneming met een boekwinst van fl. 6,4 miljoen werden verkocht. De omzet steeg met 9 procent tot fl.369 miljoen en het exploitatiesaldo verbeterde met 26 procent tot fl.12,1 miljoen. Furness handhaaft de verwachting dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen over geheel 1990 verder zal stijgen ten opzichte van 1989 toen dit resultaat fl.11 miljoen bedroeg.