FNV-bonden: werkweek van vier dagen

UTRECHT, 4 sept. De Voedingsbond FNV en de Vervoersbond FNV zullen zich bij de komende onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten inzetten voor een loonsverhoging van 3,5 procent en een geleidelijke invoering van de vierdaagse werkweek. Dit hebben de beide bondsbesturen besloten.

De Vervoersbond wil dat voor de havens, de Nederlandse Spoorwegen en het wegtransport in de CAO's voor 1991 'een haalbare tussenstap' wordt gezet op weg naar een vierdaagse werkweek. De bonden gaan er voorlopig van uit dat voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden 5,75 procent van de loonsom beschikbaar komt. Hiervan willen de bonden 3,5 procent uittrekken voor loonsverhoging, te weten 2,5 procent voor prijscompensatie en een procent voor koopkrachtverbetering. Het restant van 2,25 procent moet volgens de bonden worden besteed aan afspraken die de vierdaagse werkweek dichterbij brengen.

CAO-coordinator W. Waleson zegt dat de Vervoersbond zich niet wil vastleggen op een streefjaar. Of we de vierdaagse werkweek in drie, vier of vijf jaar bereiken is niet zo verschrikkelijk belangrijk, als de tussenstappen maar duidelijk in de richting van dat doel gaan', aldus Waleson. Volgens hem hoeft de aanpak van zijn bond de vorig jaar gekozen FNV-doelstelling van een 35-urige werkweek in 1993 'helemaal niet te bijten'. De Vervoersbond overlegt de komende maanden met de leden over definitieve invulling van het eisenpakket. In december beginnen de besprekingen met de werkgevers over nieuwe CAO's voor de havens (20.000 werknemers), de NS (27.000) en het wegtransport (70.000). De CAO's voor het Streekvervoer en de KLM lopen nog een jaar door.

Invoering van de vierdaagse werkweek in de havens ligt volgens Waleson het dichtst binnen bereik. Daar wordt momenteel door de mensen die niet in ploegendienst zitten gemiddeld 36 uur per week gewerkt. Bij de NS zal invoering van de vierdaagse werkweek, volgens Waleson, meer tijd vergen. Datzelfde geldt voor de sector wegtransport, waar de werknemers nu gemiddeld 55 uur per week werken. Voor het binnenlands transport en het vervoer dat gedurende korte tijd de grens overschrijdt (driekwart van het totaal) wil de bond het systeem van een chauffeur per auto verruilen voor een ploegensysteem, waarin enkele chauffeurs de vrachtwagen 24 uur per etmaal laten rijden. De Vervoersbond meent dat dat de transportbedrijven een aanzienlijke besparing oplevert, doordat zij voor dezelfde goederenstroom veel minder vrachtwagens nodig hebben. Deze besparing wil de bond dan aanwenden om de chauffeurs korter te laten werken met behoud van inkomen.

De grootste organisatie in het goederenvervoer, NOB-wegtransport, noemt uitvoering van het voorstel van de Vervoersbond in zijn huidige vorm onmogelijk.

De Voedingsbond, die voor volgend jaar moet onderhandelen overeen nieuwe CAO voor bijna 100.000 werknemers, streeft naar een gefaseerde invoering van de vierdaagse werkweek. Zo is het volgens de bond in industriele sectoren, waar vaak al met dienstroosters wordt gewerkt gemakkelijker, de vierdaagse werkweek in te voeren dan in winkels en kleinere bedrijven.