Dode in cel Velsen

ROTTERDAM, 4 sept. In een cel van het hoofdbureau van politie in Velsen heeft een jongeman zich gisteren van het leven beroofd. De gemeentepolitie weigert nadere inlichtingen over de omstandigheden waarin dit gebeurde te verstrekken. Inmiddels is door de rijksrecherche een onderzoek ingesteld.