Chemisch vuil wordt tijdelijk opgeslagen

DEN HAAG, 4 sept. Het vuilverwerkingsbedrijf AVR-Chemie gaat 2500 ton klein chemisch afval in een hal opslaan in afwachting van uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van het bedrijf in 1992. Het gescheiden inzamelen van dit afval is een dermate groot succes dat de afvalbedrijven het aanbod niet kunnen verwerken.

Minister Alders heeft tot opslag van het klein chemisch afval besloten in overleg met de Nederlandse Vereniging van Verwerkers van Chemisch Afval en AVR-Chemie. Alders heeft dat gisteren aan de Tweede Kamer gemeld.

De verbrandingscapaciteit van AVR moet in 1992 zijn uitgebreid van 150.000 naar ruim 200.000 ton per jaar. Behalve door het verhoogde aanbod kunnen de bedrijven niet alle chemisch afval verwerken en verbranden doordat sinds begin dit jaar geen oude batterijen meer naar Schoneberg in de DDR mogen worden geexporteerd. Chemisch afval van bedrijven mag nog wel naar de DDR worden afgevoerd.

Bij TNO in Apeldoorn wordt momenteel een proefinstallatie voor verwerking (hergebruik) van batterijen gebouwd. Bovendien komt er aan de Moerdijk een verwerkingsfabriek voor verfresten die nu nog in Vlissingen worden opgeslagen.

De kosten van de tijdelijke opslag bij AVR-Chemie worden omgeslagen over de inzameling en opslag van alle klein chemische afval. De prijsstijging bedraagt 55 cent per kilo. De meeste gemeenten zullen deze stijging doorberekenen in hun reinigingsrechten. Per huishouden komt dat neer op extra kosten van maximal 1,40 gulden per jaar.