Bijlmer ruimt op voor bezoek Kok

AMSTERDAM, 4 sept. De wandelroute zag er keurig verzorgd uit. 'Vlak voordat ze kwamen is alles opgeruimd, terwijl we juist zeiden: doe dat niet, dan kan meneer Kok zelf eens zien hoe het hier is, ' aldus een ontstemde bewoonster van de Bijlmer gistermiddag tijdens het werkbezoek van vice-premier Kok aan dit Amsterdamse stadsdeel.

Tijdens het werkbezoek stond de sociale en ruimtelijke vernieuwing van Amsterdam-Zuidoost centraal. Een aantal sprekers schetste de problemen waar het stadsdeel nog immer mee kampt: hoge werkloosheid, criminaliteit, analfabetisme, een te snelle doorstroming van bewoners en drugsoverlast. Het stadsdeel telt ongeveer 88.000 bewoners. Van hen staan 10.000 als werkzoekenden ingeschreven bij het Arbeidsbureau. De voorzitter van de stadsdeelraad Zuidoost, J. Ruijgers, wees erop dat bewoners die het lukt een baan te vinden, vrijwel direct verhuizen. 'Individueel succes staat kennelijk op gespannen voet met wonen in de Bijlmer, ' zei hij.

De huurdersvereniging greep het bezoek van Kok aan om zich andermaal uit te spreken tegen de voorgenomen sloop van drieduizend flats. 'Al sloop je de Bijlmer, de problemen worden niet gesloopt.'

Waarom, zo vroeg de voorzitster van de vereniging zich af, wordt in de Bijlmermeer niet hetzelfde geprobeerd als in ruim honderd wijken in Frankfurt waar met 'buurtbeheer' is begonnen. Daar daalden de criminaliteit en het vandalisme. Zij pleitte ondermeer voor de komst van een stadswacht en reinigingspolitie.

En waarom, aldus de voorzitster, is er onvoldoende gelet op de gevolgen van het gemeentebeleid om de Zeedijk schoon te vegen? 'De stadsverslaafden komen nu gratis met de metro naar onze wijk. Als je de zaak in de stad schoonveegt, moet je wel zorgen dat in de Bijlmermeer stoffer en blik aanwezig zijn.' In zijn reactie wees Kok erop dat de overheid de problemen niet alleen kan oplossen. Bewoners, organisaties en bedrijfsleven 'moeten aan de slag om die sociale achterstand die blijvend dreigt te worden, aan te pakken, ' zo zei hij.

Tijdens de korte wandeling werd tot misnoegen van een aantal bewoners voorbijgegaan aan de galerij van een flat. 'Kijk nou, daar moet meneer Kok naar toe!' Een jongeman pakt snel zijn spullen bij elkaar en loopt, terwijl hij zijn gezicht met een krant bedekt, schielijk de trap op.