Bernhard in uniform naar herdenking

ROTTERDAM, 4 september Prins Bernhard zal op 15 september voor de tweede keer sinds de Lockheedaffaire in het openbaar in uniform verschijnen.

De prins is in zijn hoedanigheid van eremaarschalk van de Royal Air Force uitgenodigd om met prinses Juliana in Londen de vijftigste herdenking bij te wonen van de slag om Groot-Brittannie. Tijdens de herdenking zal door koningin Elizabeth en de hertog van Edinburgh een parade worden afgenomen.

Gedurende 31 jaar was de prins inspecteur-generaal van de drie onderdelen van de krijgsmacht. Op grond van de bevindingen van de commissie-Donner over de Lockheed-affaire verloor de prins in 1976 al zijn militaire functies en werd hem het recht ontzegd nog langer in uniform op te treden. Het kabinet trok die conclusie omdat de Prins 'de belangen van de staat' had geschaad bij zijn contacten met de Amerikaanse vliegtuigfabriek Lockheed.

Wegens 'uitzonderlijke omstandigheden' verleende de regering de prins in 1979 toestemming in uniform de begrafenis bij te wonen van Lord Mountbatten, 'als eerbetoon aan iemand met wie hij een persoonlijke band had opgebouwd'.

Volgens een voorlichter van de RVD is de toestemming dit keer verleend 'omdat de prins op grond van de honoraire status van zijn functie is uitgenodigd'.

In tegenstelling tot 1979, toen prins Bernhard in een uniform van de Koninklijke Marine verscheen, zal hij tijdens de plechtigheid op 15 september in een Brits uniform acte de presence geven, dat van 'Honorary Air Marshall'. Het besluit de prins de gelegenheid te geven zijn maarschalksuniform te dragen is in overleg met de regering genomen. 'De zaak is in alle rust bekeken en stuitte op geen enkel bezwaar', aldus de RVD-voorlichter. Hij benadrukte dat hiermee geen precedent is geschapen en dat toekomstige verzoeken om ontheffing van het 'uniformverbod' per geval zullen worden bekeken.