Werkgroep bepleit mist-meldcentrum

HILVERSUM, 3 sept. Er moet een landelijk mist-meldcentrum komen dat snelle, eenduidige informatie geeft over de mistsituatie op de wegen. Dit staat in een rapport van de werkgroep mist, dat binnenkort aan de regering wordt aangeboden. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de Algemene Verkeersdienst van de rijkspolitie in Driebergen, de ANWB en het regionaal overlegorgaan verkeersveiligheid Noord-Brabant. De werkgroep deed onderzoek naar maatregelen die de snelwegen bij mist veiliger moeten maken en zal ook het effect van mistachterlichten onderzoeken. Een van de aanleidingen van het onderzoek waren twee grote ongelukken bij Breda op 23 augustus, toen ruim tweehonderd auto's in dichte mist op elkaar botsten. Daarbij werden twee mensen gedood en twaalf gewond.